1.
Kadivec S, Skela Savič B, Kramar Z, Zavrl Džananović D, Bregar B. Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v republiki sloveniji za obdobje od 2011 do 2020: povzetek. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2013 [citirano 18. maj 2024];47(1):97-112. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2918