1.
Bregar B. Uvodnik: zdravstvena nega v pričakovanju reform sistema zdravstvenega varstva. OZN [Internet]. 12jun.2013 [citirano 8mar.2021];47(2):132-4. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2920