1.
Dornik E, Čižek Sajko M, Bračko D. Digitalizacija obzornika zdravstvene nege in njegova izposoja v knjižnicah v obdobju 2004–2010. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 12. junij 2013 [citirano 29. maj 2023];47(2):135-47. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2921