1.
Ličen S, Plazar N. Razlike v asertivnem vedenju med študentkami zdravstvene nege in študentkami drugih fakultet – primerjalna študija. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 12. junij 2013 [citirano 5. december 2021];47(2):148-56. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2922