1.
Hvalič Touzery S, Kydd A, Skela Savič B. Odnos do dela s starostniki med kliničnimi mentorji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 12. junij 2013 [citirano 18. april 2024];47(2):157-68. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2923