1.
Pirnat J, Skela Savič B. Pomen interneta za zdravje mladostnikov in izzivi za vzgojo za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 13. december 2013 [citirano 5. december 2021];47(4):309-16. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2939