1.
Fijan S, Pavlič K, Habjanič A. Preprečevanje prenosa esbl-pozitivnih bakterij v domu starejših občanov in ozaveščenost negovalnega osebja. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 13. december 2013 [citirano 29. november 2021];47(4):333-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2942