1.
Skela Savič . [et al.] B. Kazalo: leto 2013, letnik 47. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 13. december 2013 [citirano 29. november 2021];47(4):357-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2945