1.
Potočnik K, Ravnik J, Lorber M. Potrebe svojcev pacientov po nezgodni poškodbi glave: kvalitativna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. marec 2020 [citirano 2. april 2023];54(1):12-20. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2954