1.
Vršnik P, Bregar B. Zdravstvena nega pacienta, ki je samomorilno ogrožen. OZN [Internet]. 21mar.2020 [citirano 4jun.2020];54(1):52-3. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2968