1.
Kamenšek T, Kavčič M, Domajnko B. Vpliv medpoklicnega izobraževanja medicinskih sester na njihovo medpoklicno sodelovanje: sistematični pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. junij 2020 [citirano 24. september 2023];54(2):153-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2980