1.
Skela-Savič B, Pivač S, Čuk V, Gabrovec B. Errata: 53(1), p. 10.: Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege: opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. junij 2019 [citirano 23. julij 2024];53(2):169. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2983