1.
Čuček Trifkovič K, Kores Plesničar B, Kobolt A, Denny M, Denieffe S, Cilar L. Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola: raziskava mešanih metod. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. september 2020 [citirano 26. februar 2024];54(3):204-13. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2985