1.
Dobnik M, Maletič M, Skela-Savič B. Veljavnost in zanesljivost vprašalnika o potencialnih dejavnikih stresa zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah. OZN [Internet]. 21mar.2020 [citirano 30maj2020];54(1):29-7. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2988