1.
Skela-Savič B, Hvalič Touzery S. Znanje, odnos in dojemanje dela s starejšimi osebami pri zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi v domovih za starejše. OZN [Internet]. 21mar.2020 [citirano 30maj2020];54(1):38-1. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2998