1.
Kalender Smajlović S, Kadivec S, Skela-Savič B. Študentsko delo in uspešnost študentov zdravstvene nege v času študija. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 17. december 2014 [citirano 3. julij 2022];48(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/30