1.
Šajn Lekše S, Drnovšek R, Žibert A, Milavec Kapun M. Slaba vest in izgorelost medicinskih sester v enotah intenzivne nege in terapije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. september 2021 [citirano 29. november 2021];55(3):169-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3007