1.
Jarnovič N. Izvedli smo anketo o morbidnosti predšolskih otrok. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1954 [citirano 3. oktober 2023];1(2):79-81. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/301