1.
Žele M, Šućurović A, Kegl B. Kontinuiteta zdravstvene obravnave v patronažnem varstvu po bolnišnični obravnavi otročnice, novorojenčka in ostalih pacientov: kvalitativna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2021 [citirano 15. junij 2021];55(1):24-3. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3011