1.
Koprivnik M, Hojs Fabjan T. Klinične značilnosti odraslih bolnikov z multiplo sklerozo: presečna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. junij 2020 [citirano 29. november 2021];54(2):104-12. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3016