1.
Kavšak A, Prosen M. Vpliv zadovoljstva z delom na pojav izgorelosti med medicinskimi sestrami: kvalitativna opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2021 [citirano 28. januar 2022];55(1):7-15. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3018