1.
Skela-Savič B. Čas je za klinične specializacije in napredno zdravstveno nego: ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. marec 2020 [citirano 21. januar 2022];54(1):4-11. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3023