1.
Mihevc Špela, Križaj T, Petek Šter M. Izkušnje zaposlenih z uporabo metode montessori pri delu s starejšimi in osebami z demenco v domu starejših občanov: študija primera. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 12. julij 2021 [citirano 28. januar 2023];55(2):102-1. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3024