1.
Petrović M, Osmančević B, Ličen S, Karnjuš I, Prosen M. Oblikovanje modela medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester na področju zagotavljanja farmacevtske skrbi: kvalitativna opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. junij 2021 [citirano 3. februar 2023];55(2):92-101. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3034