1.
Ličen S. Izobraževanje v zdravstveni negi v času COVIDA-19: ali se bomo iz tega kaj naučili?. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2021 [citirano 15. junij 2021];55(1):4-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3080