1.
Vehar A, Vehar K, Lekše R, Peršolja M. Tehnični dejavniki aplikacije intramuskularne injekcije: sistematični pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 18. december 2021 [citirano 14. avgust 2022];55(4):253–263. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3098