1.
Ĺ anc P, Prosen M. Medpoklicno sodelovanje v interdisciplinarnih zdravstvenih timih: kvantitativna opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. marec 2022 [citirano 6. oktober 2022];56(1):9-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3106