1.
Milavec Kapun M, Meglič N, Hajdarevic S. Primerjava preventivnih obravnav starejših odraslih v patronažnem varstvu med Švedsko in Slovenijo: pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. september 2022 [citirano 29. september 2023];56(3):209-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3107