1.
Plahuta A, Skrt S, Jazbec J, Ličen S. Odnos in pripravljenost zaposlenih v zdravstveni negi za oskrbo pacientov s HIV/AIDS-om: opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2023 [citirano 22. maj 2024];57(1):24-31. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3111