1.
Skela-Savič B, Bole U, Lobe B. Prepričanja in implementacija na dokazih podprte prakse med visokošolsko izobraženimi diplomiranimi medicinskimi sestrami in zdravstveniki v Sloveniji (1. del): psihometrična analiza instrumentov. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. september 2022 [citirano 10. december 2023];56(3):184-93. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3116