1.
Petročnik P, Mivšek AP, Skubic M, Prelec A, Stanek Zidarič T. Izobraževanje babic: 25 let v mozaiku profesionalizacije poklica. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. september 2021 [citirano 29. november 2021];55(3):144-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3119