1.
Ngweh Tengeh L, Bimerew M. Samoocena sposobnosti medicinskih sester za uporabo elektronskih zdravstvenih kartotek v primarni zdravstveni dejavnosti. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. september 2022 [citirano 7. december 2023];56(3):176-83. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3123