1.
Plahuta A, Skrt S, Jazbec J, Prosen M, Ličen S. Zadovoljstvo pacientov z dostopnostjo zdravstvenih storitev v obdobju epidemije covid-19: opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 17. december 2022 [citirano 2. april 2023];56(4):291–300. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3124