1.
Višič U, Stopar- Pintarič T, Blajić I, Albreht T, Lučovnik M. Vpliv multimodalne analgezije na samostojnost otročnic pri osebni higieni, skrbi za novorojenčka in dojenja po carskem rezu: retrospektivna kohortna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. september 2022 [citirano 13. april 2024];56(3):194-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3137