1.
Halec B, Tisaj E. Vloga izvajalcev zdravstvene nege pri pronaciji in supinaciji intubiranega pacienta s hudim akutnim respiratornim sindromom koronavirus-2: pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2023 [citirano 13. april 2024];57(1):32-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3155