1.
Božič A, Rožnik A, Podlogar A, Ličen S, Prosen M. Izkušnje medicinskih sester z albansko govorečimi pacienti: kvalitativna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. september 2022 [citirano 30. september 2022];56(3):200-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3157