1.
Nastran A, Praprotnik D, Renko J, Ličen S, Prosen M. Medosebni odnos med mentorjem in mentorirancem v klinični praksi zdravstvene nege: kvalitativna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2023 [citirano 23. maj 2024];57(1):8-23. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3160