1.
Drnovšek R, Milavec Kapun M, Kvas A. Strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju: integrativni pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 27. junij 2023 [citirano 30. november 2023];57(3):194-205. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3165