1.
Ažman M. Kadrovski standardi in normativi kot ogrodje za zagotavljanje kakovosti in varnosti tudi v zdravstveni negi in babištvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. marec 2022 [citirano 23. maj 2022];56(1):4-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3170