1.
Bahun M, Jeriček Klanšček H. Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah: integrativni pregled literature. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. marec 2023 [citirano 15. junij 2024];57(1):43-52. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3173