1.
Zupanc Terglav B, Selak Špela, Vrdelja M, Kaučič BM, Gabrovec B. Zadovoljstvo državljanov Republike Slovenije z zdravstvenimi storitvami v Sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. junij 2019 [citirano 30. september 2022];53(2):112-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/318