1.
Jug Došler A, Mivšek AP, Prelec A, Stanek Zidarič T, Skubic M. Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji: presečna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 19. julij 2023 [citirano 23. julij 2024];57(3):164-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3195