1.
Škrinjar B. Poglobimo predporodno zaščito matere in otroka. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. april 1955 [citirano 30. januar 2023];2(2):102-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/343