1.
Kamnik P, Pajnkihar M, Habjanič A. Samozaupanje medicinskih sester in zdravnikov pri praktičnem izvajanju paliativne oskrbe. OZN [Internet]. 17dec.2014 [citirano 25maj2020];48(4). Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/37