1.
Trobec I, Čuk V, Istenič Starčič A. Kompetence zdravstvene nege ter opredelitev strategij razvoja kompetenc na dodiplomskem študiju zdravstvene nege. OZN [Internet]. 17dec.2014 [citirano 5jul.2020];48(4). Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/38