1.
Novak F. Poročilo o 3. kongresu ginekologov in porodničarjev flrj v Ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1956 [citirano 18. julij 2024];3(3):129-33. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/403