1.
Pap Z, Habjanič A, Belović B. Kakovost življenja starostnikov z depresijo v domskem varstvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 20. marec 2015 [citirano 28. januar 2022];49(1). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/43