1.
Skaberne B. Med zakoni in uredbami: nekaj novosti v naĊĦem rodbinskem pravu. OZN [Internet]. 1jun.1957 [citirano 9avg.2020];4(2):119-23. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/436