1.
Jarnovič N. Za boljše zdravstvenoprosvetno delo. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1957 [citirano 19. maj 2024];4(3):158-62. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/442