1.
Skaberne B, ed. Med zakoni in uredbami: pravilnik o nalogah, notranji ureditvi in delu strokovnih enot za zdravstveno varstvo žena, otrok in šolske mladine . Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1958 [citirano 3. julij 2022];5(3):171-85. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/492